આ ટિપ્સની મદદથી ઘરે જ બનાવો ફેન્સી બ્રેસલેટ, જાણો સરળ રીત

Make fancy bracelets at home with these tips, learn the easy way

આપણને દરેક ફંક્શન કે વેડિંગ પાર્ટીમાં બંગડીઓ પહેરવી ગમે છે. તેથી, અમે ઘણીવાર ડ્રેસ સાથે મેચિંગ કલર ખરીદીએ છીએ જેથી પહેરવામાં આવે ત્યારે હાથ સુંદર દેખાય. આની સાથે, આપણે ઘણીવાર કોન્ટ્રાસ્ટિંગ બંગડીઓ ખરીદીએ છીએ જેથી આપણા હાથ પર પહેરવામાં આવતી બંગડીઓ વધુ સુંદર દેખાય. પરંતુ તેને બજારમાંથી ખરીદવાને બદલે, તમે તેને અહીં જણાવેલી ટિપ્સની મદદથી ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. તેને તૈયાર કરવામાં ઓછો સમય લાગે છે અને તે બનાવવામાં પણ સરળ છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે તેમને કેવી રીતે બનાવવું.

કડા બનાવવા માટેની સામગ્રી

ઘરમાં રાખેલી જૂની બંગડીઓ

ફેબ્રિક ગુંદર

થ્રેડ

કુંદન સ્ટોન

બંગડી કેવી રીતે બનાવવી

તેના માટે સૌથી પહેલા તમારે ગુંદરની મદદથી બે કે ચાર બંગડીઓ ચોંટાડવાની છે.

આ પછી તેને થોડી વાર સૂકવવા દેવી જોઈએ.

હવે તમારે દોરો લેવાનો છે અને તે જ રંગનો ઉપયોગ કરવાનો છે જેમાં તમે તેને તૈયાર કરવા માંગો છો.

હવે આ દોરાને આખી બંગડીઓમાં બાંધવાનો છે, પરંતુ તેને ચોંટી જવા માટે જ ગુંદરનો ઉપયોગ કરો.

જો તમે તે જ દોરાને ફરીથી ચોંટાડવા માંગતા હોવ જેથી તે જાડા અને પહોળા દેખાય.

આ પછી, ગુંદરની મદદથી કુંદનની પત્થરો લગાવવી પડશે. જો તમે ઇચ્છો તો, તમે પેન્ડન્ટ પણ ઉમેરી શકો છો અથવા તેને નાના પત્થરોથી પણ બનાવી શકો છો.

હવે તમારે તેને સૂકવવાનું છે અને પછી તેને તમારી બંગડી સાથે મેચ કરીને પહેરવું પડશે.

આ રીતે તમે ઓછા પૈસામાં ઘરે તમારા માટે બ્રેસલેટ બનાવી શકો છો.

આ રીતે મિક્સ મેચ કરો

જો તમે સિમ્પલ વન કલરની બંગડીઓ તૈયાર કરી રહ્યા હોવ તો તેની સાથે મીના વર્કની બંગડીઓ પહેરી શકો છો.

જો તે સ્ટોન વર્ક બ્રેસલેટ હોય તો તમે સિમ્પલ બંગડીઓ પહેરી શકો છો.

આ ગોલ્ડન કલરની બંગડીઓ સાથે પણ સારી લાગશે.